Kích thước phông chữ
Màu trang web
Chuyển tới nội dung chính

Coreldraw cơ bản và nâng cao

Sau khi học xong môn học Coreldraw này, người học có thể đạt được: - Sử dụng được phần mềm Coreldraw thành thạo, nắm được những kiến thức cơ bản về toàn bộ phần mềm: menu, màu sắc, hiệu ứng, công cụ - Thiết kế và làm được các file đơn giản như card visit, tem nhãn mác, đồ lại logo, thiết kế logo mới - Vẽ và thiết kế được các file phức tạp hơn như profile, catalog ít trang… - In được các sản phẩm bằng các loại máy in khác nhau như in offset; in phun; in laser…

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một bộ sưu tập dữ liệu có hệ thống, được lưu trữ bằng điện tử. Nó có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào, bao gồm từ, số, hình ảnh, video và tệp. Bạn có thể sử dụng phần mềm được gọi là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) để lưu trữ, truy xuất và chỉnh sửa dữ liệu. Trong các hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu từ cũng có thể tham khảo bất kỳ DBMS, đến hệ thống cơ sở dữ liệu, hoặc một ứng dụng liên kết với cơ sở dữ liệu.

Frame Work Codeigniter

Codeigniter hay Codeigniter Framework là một trong các nền tảng thiết kế web theo mã nguồn mở được ưa chuộng hiện nay, bên cạnh Laravel, Drupal, Magento,… Nền tảng này được sử dụng chủ yếu để xây dựng các loại ứng dụng web động có tương tác với ngôn ngữ PHP. Phiên bản đầu tiên của Codeigniter được phát hành ngày 28/02/2006. Tính đến thời điểm hiện tại thì Codeigniter đang được phát triển bởi ExpressionEngine Development Team thuộc EllisLab, Inc. Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn thì CodeIgniter là framework PHP mạnh mẽ với số lượng rất nhỏ footprint dành cho các lập trình viên cần tới 1 bộ công cụ đơn giản và thông mình để tạo ra những ứng dụng web với đầy đủ các tính năng cần thiết. Phiên bản mới nhất của Codeigniter framework đó là 3.1.9 được phát hành ngày 12/6/2018 và nền tảng này cũng đang chuẩn bị cho ra mắt Codeigniter phiên bản 4.4.

Giáo dục Chính trị

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:Trình bày và vận dụng được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giáo dục thể chất

Sau khi học xong chương trình GDTC, sinh viên hiểu được một số kiến thức kỹ năng về thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Nâng cao phẩm chất ý chí tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.

Lập trình cơ bản

Sau khi học xong môn Lập trình cơ bản này, người học có thể đạt được: - Nắm được kiến thức cơ bản về lập trình C. - Hiểu và vận dụng ngôn ngữ lập trình C để triển khai một số thuật toán cơ bản. - Hiểu và ứng dụng con trỏ trong quản lý bộ nhớ chương trình. - Biết cách vận dụng giải thuật trong C áp dụng vào các bài toán thực tế